Priser

Priser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (tors + helger) kr 3 420 kr 2 793
Nivå 2 (tors + helger) kr 3 840 kr 3 136
Nivå 3 (tors + helger) kr 3 840 kr 3 136
     
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (torsdager uten helg) kr 2850 kr 2300
 Nivå 1,2 og 3 hver enkelt helgekurs kr 935 kr 743
     
     
     
     

Medlemskap inkluderer torsdager og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester.Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.