Priser

Priser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (man + helger) kr 2 940 kr 2 401
Nivå 2 (tors + helger) kr 3 600 kr 2 940
Nivå 3 (man + helger) kr 4 200 kr 3 430
Nivå 4 (man + helger) kr 4 025 kr 3283
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (mandager uten helg) kr 3 720 kr 3 038
 Nivå 1 og 2 november helg kr 1190 kr 945
Nivå 3 og 4 november helg kr 850 kr 675
Nivå 2 september helg kr 1 360 kr 1 080
Nivå 3 september helg kr 1 530 kr 1 215
Nviå 4 september helg kr 850 kr 675

Medlemskap inkluderer mandager/torsdager og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester.Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.