Priser

Priser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (man + helger) kr 2 940 kr 2 401
Nivå 2 (tors + helger) kr 3 600 kr 2 940
Nivå 3 (man + helger) kr 4 200 kr 3 430
Nivå 4 (man + helger) kr 3720 kr 3038
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (mandager uten helg) kr 2850 kr 2300
 Nivå 1 og 2 november helg (7 t) kr 1190 kr 945
Nivå 3 og 4 november helg (5 t) kr 850 kr 675
Nivå 2 september helg (6 t) kr 1 020 kr 810
Nivå 3 september helg (7 t) kr 1 190 kr 945
Nviå 4 september helg (5 t) kr 850 kr 675

Medlemskap inkluderer mandager/torsdager og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester.Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.