Priser høsten 2019

Semesterpriser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager + helger)

Nivå 2 (kun torsdager)*

Nivå 3 (tirsdager + helger)

Nivå 4 (torsdager + helger)

kr 3 900

kr 2 700

kr 4 020

kr 4 020

kr 3 185

kr 2 005

kr 3 283

kr 3 283

* Hvis noen på nivå 2 vil bli med på helgekurset til nivå 1 eller 3, blir semesterprisen tilsvarende som nivå 4    
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager uten helg) kr 3 000 kr 2 500
Helgekurs nivå 1 (pr helg) kr    850 kr    675
Helgekurs nivå 3 og 4 (pr helg) kr    935 kr    743

Medlemskap inkluderer ordinære kurs og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester. Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.