Priser våren 2019

Priser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager + helger) kr 3 300 kr 2 695
Nivå 2 (torsdager + helger) kr 3 510 kr 2 867
Nivå 3 (torsdager + helger) kr 3 510 kr 2 867
     
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager uten helg) kr 2 850 kr 2 300
 Nivå 1 per helg kr    850 kr 675
Nivå 2 per helg kr 1 105 kr 878
Nivå 3 per helg  kr 1 105 kr 878
     
     

Medlemskap inkluderer ordinære kurs og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester. Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.