Priser våren 2020

Semesterpriser Voksen       Stud.
Fripass kr 6 500 kr 5 250
Medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager + helger)

Nivå 2 (kun torsdager)*

Nivå 3 (tirsdager + helger)

Nivå 4 (torsdager + helger)

kr 3 840

kr 2 400

kr 3 840

kr 3 720

kr 3 136

kr 1 960

kr 3 136

kr 3 038

* Hvis noen på nivå 2 vil bli med på helgekurset til nivå 1 eller 3, blir semesterprisen tilsvarende som nivå 4    
Ikke-medlemmer:    
Nivå 1 (tirsdager uten helg) kr 3 000 kr 2 500
Helgekurs nivå 1, 3 og 4 (pr kurs pr helg) kr    935 kr    743
     

Medlemskap inkluderer ordinære kurs og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester. Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.