Priser våren 2022

Semesterpriser Voksen       Stud.
     
Medlemmer:    
Nivå 1 (torsdager)

 

 

 

Nivå 3 (tirsdager + helg)

Nivå 4 (tirsdager + helg)

kr 2 340

 

 

 

kr 3 055

kr 3 055

kr 1 950

 

 

 

kr 2 540

kr 2 540

     
Ikke-medlemmer:    
     
     
Helgekurs nivå 3 og 4 (pr kurs pr helg) kr  650 kr   500

Medlemskap inkluderer ordinære kurs og helgekurs. Da blir timeprisen lavere, og man er garantert plass på kursene på sitt nivå. Medlemskap løper ett semester av gangen til det blir sagt opp, og må sies opp innen to måneder før oppstart neste semester. Du trenger ikke være medlem for å delta på kursene. Du kan velge mellom å delta på kun kursene hver uke, kun helgekursene, eller å bli medlem og delta på begge.